Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZONYCH USŁUG POPRZEZ STRONĘ www.lab.fotokojtek.pl

 

Właścicielem serwisu "FotoKojtek zdjęcia i gadżety przez internet" mieszczącego się pod adresem internetowym http://www.lab.fotokojtek.pl/ jest firma Tomasz Kojtek z siedzibą ul. Ogrodowa 29B/4, 47-400 Racibórz działająca jako sklep i studio FotoKojtek ul. Długa 3, 47-400 Racibórz

 1. Warunkiem dokonania zamówień jest wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracji w celu założenia konta. Korzystanie z serwisu FotoKojtek zdjęcia i gadżety przez internet jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zamówień zgodnie z art.13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO)

 2. Za zlecone usługi płacimy:

  • GOTÓWKĄ - płatność za usługę następuje w chwili odbioru paczki - za pobraniem pocztowym.

  • PRZELEWEM - przedpłatę na konto: 88 1140 2004 0000 3102 4962 6678 (BRE Bank SA), dokładne dane do przelewu dostarczane są w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia przez obsługę serwisu. Pierwsze zlecenie płatne wyłącznie przelewem oraz zlecenia powyżej 100 zł.

 3. Zdjęcia wykonujemy na papierach firmy FUJI ( do formatu 25x38 ) oraz KODAK (pozostałe formaty). W przypadku braku któregokolwiek z papierów zlecenie wykonane będzie na innym dostępnym papierze.

 4. Terminy realizacji:

  • do formatu 25x38 - odbiór osobisty oraz wysyłka za pobraniem - następnego dnia roboczego

  • pozostałe formaty - odbiór osobisty oraz wysyłka za pobraniem - od 2 do 3 dni roboczych w wyjątkowych przypadkach z przyczyn od nas niezależnych mogą ulec wydłużeniu.

  • płatność przelewem, przedpłata - terminy realizacji jak wyżej wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

  • foto gadżety - odbiór osobisty, przedpłata, pobranie - od 1 do 7 dni roboczych

 5. Zlecenia expresowe z odbiorem tego samego dnia wymagają wcześniejszego kontaktu telefonicznego w celu ustalenia dokładnej godziny odbioru oraz kwoty do zapłaty.

 6. Do zleceń expresowych doliczamy 25% wartości zamówienia.

 7. Reklamacje zamówionych zdjęć nie będą rozpatrywane jeśli wynikają one:

 • ze złej jakości pliku oraz jego wad technicznych
 • kolorystyki wywołanych zdjęć gdy klient zlecił w uwagach zamówienia wywołanie bez poprawek

 • wszelkich innych błędów popełnionych przez klienta podczas składania zamówienia

 1. Wywoływane zdjęcia mogą różnić się kolorystycznie od tego co jest widoczne na ekranie monitora klienta składającego zamówienie gdyż wynika to z różnicy ustawień parametrów każdego monitora, profili kolorystycznych oraz innych różnic sprzętowych co nie jest podstawą do reklamacji dlatego też tylko w przypadku rażących błędów będącymi zawinionymi po stronie zleceniobiorcy upoważniają klienta do składania reklamacji zamówionych materiałów. Klient chcąc wyregulować ustawienia swojego monitora jak najdokładniej względem naszego sprzętu powinien najpierw pobrać cyfrową próbkę http://www.fotokojtek.pl/img/probka.jpg zlecić darmowe jej wywołanie w formacie 10x15 bez poprawek kolorystycznych !!! a następnie dostosować ustawienia własnego sprzętu/monitora do otrzymanego zdjęcia. Tylko taka metoda pozwoli na bardzo dobre odwzorowanie kolorystyki zlecanych do wywołania materiałów.

 2. Zlecenia są realizowane wyłącznie w dni robocze.

 3. Klientom, którzy mają nie odebrane oraz nie zapłacone przynajmniej jedno zlecenie ( termin odbioru upłynął ) kolejne zlecenia mogą nie zostać zrealizowane bez podania przyczyny.

 4. Zlecenia z formą odbioru osobistego oraz płatnością przy odbiorze, których termin odbioru upłynął i przekracza 14 dni, będą wysyłane za pobraniem pocztowym na koszt zamawiającego według cennika Poczty Polskiej.

 5. Wszelkie uwagi do zlecenia zamawiający powinien zgłosić podczas jego składania lub poinformować o nich drogą mailową na wskazany w danych kontaktowych adres lub telefonicznie, w przeciwnym razie nie mogą stanowić one podstawy do reklamacji.

 6. Formaty powyżej 25x38 są zlecane firmom zewnętrznym.

 7. W wyjątkowych sytuacjach z przyczyn niezależnych od nas podane terminy realizacji mogą ulec wydłużeniu i nie może stanowić to przyczyny rezygnacji z zamówienia lub jego reklamacji.

 8. Podane ceny mogą różnić się od obowiązujących cen w sklepie.

 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za otrzymane materiały, zdjęcia w kwestii naruszenia praw autorskich, dóbr osobistych oraz wszelkich innych. Całkowitą odpowiedzialność za wysłane materiały oraz zdjęcia ponosi składający zamówienie.

 10. Poprzez złożenie zamówienia zamawiający wyraża zgodę na przechowywanie na naszych serwerach wysłanych zdjęć, materiałów do momentu ich skasowania.

 11. Szczegółowe informacje dotyczące praw konsumenta znajdują się pod adresem ustawa z dnia 30 maja 2014r. i stanowią integralną część tego regulaminu.


 

       KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY


 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:


 

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Tomasz Kojtek z siedzibą ul.Ogrodowa29b/4, 47-400 Racibórz działająca pod nazwą handlową FotoKojtek i prowadząca sklep i studio fotograficzne pod adresem ul. Długa 3, 47-400 Racibórz, NIP 639-136-41-22 .


 

2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu rejestracji konta na stronie www.lab.fotokojtek.pl koniecznego i niezbędnego do zamawiania zdjęć oraz gadżetów przez Internet, a także w przypadku zawierania jakichkolwiek umów z firmą Tomasz Kojtek na świadczone przez nią usługi w celu realizacji usługi.


 

3) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez cały okres posiadania konta poprzez rejestrację na stronie www.lab.fotokojtek.pl oraz trwania zawartej przez Ciebie z Tomasz Kojtek umowy o świadczenie usług oferowanych przez Tomasz Kojtek, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z Tomasz Kojtek umowy o świadczenie usług oferowanych przez Tomasz Kojtek

Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.


 

4) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.


 

5) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.


 

6) W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z Tomasz Kojtek umowy o świadczenie usług oferowanych przez Tomasz Kojtek, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Tomasz Kojtek działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Tomasz Kojtek ciążącego na Tomasz Kojtek obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Tomasz Kojtek informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.


 

7) Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to zgodę.


 

8) Dane kontaktowe ADO/IOD : Tomasz Kojtek  e-mail: tomaszkojtek@gmail.com


 

ZGODY OPCJONALNE


 

Zgoda na przetwarzanie danych potrzebnych do świadczenia usług

Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Tomasz Kojtek ul. Ogrodowa 29b/4, 47-400 Racibórz, na potrzeby i w zakresie niezbędnym do korzystania przeze mnie z usług świadczonych przez firmę Tomasz Kojtek, w tym na przekazywanie moich danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których firma Tomasz Kojtek świadczy usługi związane z realizacją zamówień oraz obsługą płatności.

Zawarcia umowy, realizacji umowy.

Dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.

Zapoznałem (am) się z treścią regulaminu oraz klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.


 

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Tomasz Kojtek ul. Ogrodowa 29 b/4, 47-400 Racibórz w celu przesyłania treści marketingowych, handlowych na mój adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym/kontaktowym. Informujemy, że państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie e-mail na adres naszego ADO/IOD  tomaszkojtek@gmail.com spod adresu, którego zgoda dotyczy lub poprzez odznaczenie zgody w panelu klienta.

 

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Polecamy
Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
10x15 (Połysk)0,69 PLN
10x15 (Matowy)0,69 PLN
10x15 (SILK - jedwab)0,69 PLN
13x18 (Połysk)2,50 PLN
13x18 (Matowy)2,50 PLN
13x18 (SILK - jedwab)4,50 PLN
15x21 (Połysk)3,50 PLN
15x21 (Matowy)3,50 PLN
15x21 (SILK - jedwab)5,50 PLN
20x30 (Połysk)13,00 PLN

Zobacz pełny cennik.

webPhoto Itero 2.0.0.706

webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto